Żurawie

SZKOLENIE Z ŻURAWI
Dołącz do grona najlepszych profesjonalistów

Szklenie zawodowe przygotowujące słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora żurawi.
Zainwestuj w siebie już dziś, uzyskaj kwalifikacje zawodowe

Wymagania wobec kandydata:


W programie szkolenia, znajdziesz:

Wstęp do tematyki:


Twoje bezpieczeństwo:


Typy żurawi:


Organizacja szkolenia:

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Zdobądź uprawnienia i zacznij zarabiać - czekamy właśnie na Ciebie!

BeHaPoż Ryszard Dziliński
ul. Bolesława Leśmiana 10
06 - 400 Ciechanów
tel: 508 357 187