Szkolenia

BeHaPoż Ryszard Dziliński - dział szkoleń

 

Specjalistyczne stanowiskowe szkolenia oferowane przez naszą firmę, to zapewnienie bezpieczeństwa na utworzonych stanowiskach pracy. Dzięki wiedzy jaką przekazujemy na szkoleniach minimalizujemy ryzyka, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika.

Pamiętać należy, że pracodawca który nie zapewni należytego przeszkolenia pracowników pod kątem Bezpiecznych i Higienicznych Warunków Pracy ponosi dwojakie ryzyko:

- ze strony pracownika, gdyż w razie wypadku następuje przestuj w pracy i konieczność wypłaty odszkodowania;
- ze strony służb publicznych, które za braki w dokumentacji moga nałóżyć na przedsiębiorce kary finansowe.

Inwestycja w szkolenia to przede wszystkim zabezpiecznie się jako pracodawcy od nie chcianych zdażeń.

Proponujemy Państwu szkolenia w zakresie:

- wózków jezdniowych;
- suwnic;
- żurawi;
- podestów ruchomych;
- bhp i ppoż.

Oferujemy również pełną obsługę firm w zakresie szkoleń stanowiskowych wraz z pełną dokumentacją.